Image
Top
Menu
19 juli 2015

Logo’s

Wat betekent een logo voor mij?

We worden dagelijks overspoeld met logo’s en nemen de meeste hiervan onbewust in ons op. Daarom is voor u een logo misschien gewoon een logo, maar voor mij is elk logo: een LOGO. Iets bijzonders, iets heiligs, iets magisch. Ik zal u vertellen waarom.

Logo’s wordt meestal gevormd door een beeldmerk; een afbeelding, symbool of icoon, al dan niet in combinatie met een woordbeeld. Een logo is niet ontworpen om iets uit te leggen, het moet zorgen dat het merk gezien, herkend en onvergetelijk wordt. Door middel van het gericht toepassen van een logo (=branding) kan het beeld dat we in ons hoofd van een merk gevormd hebben, versterkt of aangepast worden. Een logo is een product, dienst of organisatie in z’n meest simpele vorm. Tot zover de marketingtaal.

De taal van symboliek

Wat schrijft Wikipedia over logo’s? ‘Een beeldmerk of logo is een grafische uiting die met een bedrijfs- of productnaam dan wel met een organisatie geassocieerd wordt. Het woord ‘logo’ is afgeleid van het Griekse woord ‘λογος’, dat kan worden vertaald als ‘woord’. Andere betekenissen zijn onder meer ‘gedachte’, ‘taal’, ‘rede’, ‘principe’, ‘leerstelling’ of ‘logica’. Binnen de filosofie, analytische filosofie en religie spelen nog speciale betekenissen en connotaties een rol.’

En in deze laatste zin zit ‘m de kneep. De vaak verborgen symboliek in logo’s ontgaat de meeste mensen volledig. Pas als u weet waarnaar u moet kijken, kun u zich niet voorstellen dat het u nooit eerder opviel. De ontwerpers van deze logo’s hebben altijd een bedoeling met deze symboliek en geven hiermee hun logo’s (en dus het merk) extra lading die in uw onderbewustzijn wordt opgenomen. Wat vervolgens weer een bepaald gewenst effect creëert.

De Oudheid aan het woord

Een logo is een afbeelding, een ‘image’. Dit Engelse woord ‘image’ is net als het woord ‘magic’ afgeleid van de ‘magi’, de wijze mannen uit het Oosten die beschreven staan in het Bijbelboek Mattheus 2:1-12. Een logo is een betoverende afbeelding vol wijsheid die uw ‘imagination’ activeert. Anders gezegd; die uw onderbewustzijn laat afreizen naar ‘Image nation’, oftewel ‘Fantasy land’.

Staat er in de Heilige Geschriften nog meer geschreven over logo’s, over dit zogenaamde ‘woord’? Jazeker; het Johannesevangelie in de Bijbel opent met “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.” En verder in vers 14 lezen we: “En het Woord is vlees geworden.” Er heeft iets door – het uitspreken van? – een ‘woord’ vorm gekregen. Ook bij het Hindoeïsme en Boedhisme lezen we in de Rigveda een Sanskriet ‘woord’ waar we niet omheen kunnen: ‘Aum’ of ‘Om’. Voor de schepping was er een leegte en het allesomvattende bewustzijn manifesteerde zich in het geluid ‘Aum’, de oerklank waardoor het hele universum vibreert.

Alles is trilling

Als we naar de natuur kijken, zien we dat alle energie zich uit in de vorm van vibratie. Energie is elektromagnetische trilling (golfvormen, frequenties) die wij op deze Aarde in verschillende verschijningsvormen waarnemen. Denk hierbij niet alleen aan licht en geluid, maar ook aan alle vaste, vloeibare en gasvormen. Is het toeval dat de eenheid van de elektrische weerstand naar de Duits wis- en natuurkundige Georg Simon Ohm genoemd is? Spreekt u de volgende klanken maar eens vloeiend achter elkaar uit en sluit af met een langgerekt mmmmmm (de ‘m’ is een golfvorm… water…. mare/maritiem!)…

– à (als in appel)
– aa (als in naast)
– è (als in hek)
– ee (als in beek)
– i (als in ik)
– ò (als in hok)
– oo (als in boom)
– oe (als in bloem)
– uu (als in vuur)
– u (als in hut)
à-aa-è-ee-i-o-oo-oe-uu-u-mmmmmm…

De magie van logo’s

Nu we toch met de herkomst en betekenis van woorden bezig zijn: het is bijzonder interessant dat we in de Engelse taal woorden tegengekomen die met het eerdergenoemde ‘logo’,’magi’ en ‘vibratie’ te maken hebben:
– verb (=werkwoord, afgeleid van ‘vibration’)
– to write (=schrijven, afgeleid van ‘rite’, een magisch of religieus ritueel)
– to spell (=spellen, afgeleid van ‘to cast a spell’, een toverspreuk uitspreken)
– grammar (=grammatica, afgeleid van ‘grimoire’, een magisch boek)

Logo’s/woorden bezitten meer macht dan u ooit had gedacht. Daarom zijn schrijven, spelling en grammatica krachtige stukken gereedschap waarmee u als een wijze magiër het denken en doen van mensen kunt beïnvloeden. Dit geldt ook voor de vormgeving van cijfers en symbolen waarvan u de betekenis dacht te kennen. Het zijn geen stilstaande, passieve afbeeldingen. Trilling beïnvloedt trilling, positief én negatief. Logo’s zijn levend, in de zin dat ze een bepaalde spirituele essentie, een bepaalde gedachte van creatief denken, een energie in zich hebben die in de fysieke wereld een gewenst effect kan opwekken. U ziet dit pas als u er bewust voor open staat.

Laten we het ‘logo’ nogmaals analyseren:
– Het Logo is het Woord;
– Het Woord bestaat uit verschillende letters;
– Letters zijn geometrische tekens die gevormd worden door verschillende lijnen en/of kromme bogen.

Wanneer we zorgvuldig en met positiviteit energie steken in het componeren en schikken van lijnen en bogen (we veroorzaken als het ware een nieuwe ‘vibratie’ op ons lege tekenblok), dan creëren we een harmonische vorm die natuurlijk oogt: het LOGO.

2014_irbis_02

Wilt u zelf een logo met een krachtige betekenis?

Symboliek doet zoveel meer met een logo, ik raak er simpelweg niet over uitgepraat.
Door middel van doordachte ontwerpen geef ik uw onderneming/merk extra lading.
Wilt u een nieuw logo of wilt u dat ik een bestaand ontwerp krachtigere betekenis geef?

Ja, ik wil een doordacht logo!