Image
Top
Menu
20 mei 2016

De basis (1)

Alles valt te herleiden naar de cirkel.

In mijn vorige artikel schreef ik hoe het ‘logo’ op diverse manieren geïnterpreteerd kan worden. Dit is belangrijk om te weten, want de afzender van een logo heeft altijd een bepaald doel voor ogen. In de meeste gevallen gebeurt dit door middel van (verborgen) symboliek. Bepaalde geometrische vormen of afbeeldingen hebben een diepere betekenis en deze versterken het bewustzijn van de afzender en creëren (meestal onbewust) een gewenst effect bij de ontvanger.

Voordat ik de symboliek achter bekende en minder bekende logo’s ga toelichten, zijn er een aantal onderwerpen die ik eerst wil behandelen. Hierdoor zult u alles (nog) sneller begrijpen. Verder gebruik ik regelmatig Engelse woorden. Het Latijnse woord ‘Anglicana’ betekent ‘Engels’ en is afgeleid van de Oud-Egyptische ‘Ankh’. Alles grijpt terug naar het verleden, zoals u zult zien. Ik schrijf over onderwerpen die op het eerste gezicht niets met logo-ontwerp te maken hebben. Het betreft zelfs kennis die vandaag de dag als achterhaald wordt beschouwd, of die door de moderne wetenschap niet serieus wordt genomen. Wanneer u echter van deze kennis op de hoogte bent, zult u het overal om u heen herkennen en inzien dat er door selecte groepen mensen wel degelijk veel waarde aan deze kennis wordt gehecht. Welke kennis zit er dan in logo’s verwerkt, en in naamgeving, kunst, muziek, architectuur, media, sport, kledingontwerp, religie, (culturele) jaarfeesten, enzovoort? Ik leg u de basis uit en hopelijk raakt u er zo enthousiast over dat u zelf ook op speurtocht gaat.

De Zeven Vrije Kunsten

We gaan ver terug in de tijd, want waardevolle kennis zit reeds diep geworteld. De moderne wetenschap wil ons laten geloven dat de mensheid dankzij vernuftige technologie intelligenter is dan ooit, toch blijken oude geschriften het steeds vaker bij het rechte eind te hebben. Ik duik de geschiedenis in en kom o.a. uit bij de Zeven Vrije Kunsten, zeven vakken die deel uitmaakten van het studieprogramma in de Oudheid en Middeleeuwen (denk in termen zoals Egypte, Pythagoras, Plato en Neoplatonisme). Deze vrije kunsten zijn onderverdeeld in het Trivium van taalvakken en het Quadrivium van rekenvakken.

Het Trivium bestaat uit:
1. Grammatica: de kennis (de wetenschap om de betoverende uitwerking van een woord/logo waar te nemen);
2. Logica: het begrip (door logisch redeneren de betekenis van een woord/logo begrijpen);
3. Retorica: de wijsheid (de kunst van de welsprekendheid en hiernaar handelen).
Het Quadrivium bestaat uit:
4. Numerologie (de betekenis van het getal);
5. Geometrie (meetkunde in ruimte);
6. Muziek/harmonieleer (meetkunde in tijd);
7. Kosmologie (meetkunde in ruimte en tijd).

Op Wikipedia lees ik trouwens: ‘Het Nederlandse woord triviaal is afgeleid van het woord trivium. Aanvankelijk betekende het ‘basaal’, ‘elementair’, om vervolgens in de zin van ‘alledaags’ en ‘onbeduidend’ te worden gebruikt.’ Wat interessant, deze ommezwaai in betekenis.

Dat oude beschavingen al veel eerder dan de Egyptenaren en Grieken op de hoogte waren van de Zeven Vrije Kunsten, blijkt uit het feit dat deze kennis verwerkt zit in overblijfselen van ver voor die tijd. Megalitische monumenten, (kunst)voorwerpen, wandschilderingen, mythen en sagen en noem maar op zijn op elk afzonderlijk continent gevonden. Ze verwijzen met hun symbolische vormen of afbeeldingen naar een alomvattende wetenschap waarin de natuur werd bestudeerd, en onze verhouding met de sterren en de invloed die ze hadden op onze fysieke wereld. Die wetenschap wordt de ‘Prisca Theologia’ genoemd, ook bekend als de Hermetische leer. Waarom was deze wetenschap zo belangrijk dat hiervoor gigantische bouwwerken moesten worden opgericht? Waarom zien we overal dezelfde symbolen terug? Werd dit gedaan om iemand/iets te aanbidden, of wist men dat het bewustzijn van de mensheid in een golfbeweging verloopt en dat belangrijke kennis moest worden overgedragen op een manier die de tand des tijds moest kunnen weerstaan?

De golf

Noem ik weer die golfbeweging. De vibratie waar ik de vorige keer over schreef. Alles is trilling, alles in de wereld om ons heen maakt deel uit van een grote licht- en geluidsshow. Maar hoe valt de betekenis van logo-ontwerpen te verklaren aan de hand van een golfbeweging?

ronaldbos-blog-2a Elke golfbeweging (energie) heeft een bepaalde lengte en hoogte. Dit is het gemakkelijkst uit te leggen aan de hand van een voorbeeld dat iedereen kent, maar waarmee weinigen zich dagelijks bewust bezighouden: de ecliptica, het pad van onze zon gedurende een heel jaar. Er is een horizontale lijn die evenwicht geeft aan de ecliptica: de evenaar. Wanneer de zon iedere dag loodrecht op de evenaar gefocust zou zijn, zouden we geen seizoenen kennen. Hoe komen die tot stand? De ene helft van het jaar beweegt de zon zich tussen de evenaar en Kreeftskeerkring. Het eerste kwadrant waarin de zon in kracht toeneemt, noemen we de lente en het kwadrant waarin de zon gaat dalen, noemen we de zomer. Samen vormen ze de positieve helft van een cirkel. De andere helft van het jaar beweegt de zon zich tussen de evenaar en de Steenbokskeerkring. Het derde kwadrant waarin we echt merken dat de nachten de dagen gaan overheersen is de herfst, en het vierde waarin we weer het licht gaan zien noemen we de winter. Samen vormen beide de negatieve helft van een cirkel. Er zijn in één golfbeweging van een heel jaar slechts twee dagen waarop de zon een dag verdeelt in 12 uur dag en 12 uur nacht: 21 maart en 23 september. Zo’n dag wordt een ‘equinox’ genoemd (van het Latijnse ‘aequus-nox’ = equal night = gelijke nacht). Een dag van maximale reikwijdte (21 juni en 21 december) wordt een ‘solstice’ genoemd (van het Latijnse ‘solstitium’ = sun stands still = zonnestilstand). Deze vier dagen zijn heel belangrijk en u zult ze regelmatig in mijn artikelen voorbij zien komen. Wanneer we de vier kwadranten aan elkaar leggen vormen ze tezamen een volledige cirkel en de equinoxen en solstices creëren op deze manier een voor iedereen herkenbaar symbool; het kruis.

ronaldbos-blog-2b

De cirkel

De cirkel stelt de vereniging van beide polariteiten voor; de dualiteit. Het is het verhaal van het Rad van Fortuin, the Circle of Life, het goddelijke Wiel (the Wheel/Will of God), de Rota (Latijns voor Wiel), de Tora (Jodendom) en de Tarot (esoterisch kaartspel). De cirkel kent ‘a go(o)d side where you live, and a (d)evil side where you die. ‘Live’ achterstevoren gespeld is ‘Evil’, ziet u? Zonder de een kan de ander simpelweg niet bestaan. Het is belangrijk beide kanten van een verhaal te kennen, zodat u het totaalplaatje begrijpt en daardoor zelf de balans kunt opmaken. Dit is wat in het Boeddhisme bedoeld wordt met ‘de Middenweg’: vermijd de twee extremen en het zal leiden tot visie, kennis, vrede, inzicht, verlichting en Nirvana. In onderstaand schema ziet u voorbeelden van polariteit. En weet u meteen waar Pepsi Cola z’n logo vandaan heeft.

ronaldbos-blog-2c

Ik zal aan de hand van de cirkel drie voorbeelden geven, waarmee ik de betekenis van veel logo’s met verborgen symboliek kan uitleggen. De cirkel bevat:
1) het jaar;
2) de dag;
3) het menselijk lichaam.

Het jaar binnen de cirkel

Hierboven heb ik aan de hand van de ecliptica al grotendeels uitgelegd hoe de zon zijn licht op de Aarde laat schijnen. Vanaf de Aarde gezien maakt de zon daarbij een complete rondgang tussen de sterren. Hij reist daarbij door de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem (Zodiak). Het zijn Ram, Stier, Tweelingen (de vier Lente-tekens), Kreeft, Leeuw, Maagd (de vier Zomertekens), Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter (de vier Herfsttekens), Steenbok, Waterman en Vissen (de vier Wintertekens). Ja, we houden ons nu inderdaad bezig met astrologie. Het woord ‘astrologie’ betekent ‘astro-logos’: de taal van de sterren, de taal van het licht. Dus zou dit heel goed de taal van stralen/trillingen/energie kunnen zijn. Als u die verstaat, is de wereld om u heen beter te verklaren. In onderstaande afbeelding ziet u hoe de sterrenbeelden gedurende het jaar geplaatst zijn.

ronaldbos-blog-2d

De dag binnen de cirkel

De cirkel is aan de hand van de dierenriem in twaalf parten verdeeld. Onze klok heeft twaalf uren, dus elke part (elk sterrenbeeld) staat voor twee uur (12 x 2 = 24 uur). Let in de bovenstaande afbeelding op de plaats van het teken Ram, deze begint links op de evenaar. Dit wordt zo gedaan omdat we de zon links in het Oosten zien opkomen en met boog naar rechts in het Westen zien ondergaan. Vergelijk nu de plek van de seizoenen eens met de tijd gedurende de dag:

– Links: het jaar begint met de Lente en de Ram markeert het begin van een vruchtbaar nieuw jaar. De dag begint ‘s morgens rond 6 uur wanneer de zon opkomt;
– Boven: het jaar beleeft z’n langste dag op Midzomerdag en de zomer begint officieel. Dagelijks begint om 12 uur de middag;
– Rechts: het jaar komt tot inkeer, de zon verliest flink aan kracht, the sun falls… in autumn, the fall. Zie hier dat het zevende sterrenbeeld begint, en ‘seven’ is de ‘sine wave (golfbeweging) at even’: S-even. De S is zelf al een golfbeweging! Het zevende teken Weegschaal houdt het jaar in balans. De zon gaat nu dus onder en de avond begint om 18 uur;
– Onder: Midwinternacht, de zon staat op z’n laagste punt aan de hemel. De koude en donkere dagen van de wintertijd breken aan. De dag kent hetzelfde verhaal; het is 0.00 middernacht; koud, donker en lekker binnen blijven.

ronaldbos-blog-2e

Het menselijk lichaam binnen de cirkel

Ook in de Kybalion (gebaseerd op de Hermetische traditie) vindt u het thema ‘As above, so below’. Hieruit blijkt dat men sinds mensenheugenis wist dat er verband bestaat tussen de macrokosmos, het heelal, en de microkosmos, het menselijk lichaam. Er is specifiek onderzoek gedaan naar de relatie tussen de tekens van de dierenriem en het menselijk lichaam, en ook uit oude medische illustraties van de ‘Zodiakmens/Adam Kadmon’ blijkt dat het menselijk lichaam wel degelijk onder de invloed van sterren staat. Op onderstaande tekening ziet u hoe het lichaam binnen de cirkel gelegd kan worden. Het hoofd begint in het teken Ram en dat is vanzelfsprekend; want wanneer wij ‘s morgens ontwaken is dat als eerste in het hoofd. Anatomisch ziet u dat ook terug in onze hersenpan; we hebben grote hersenen (CerebRUM = de Ram) en kleine hersenen (CereBELLum = Bull = Stier, het tweede sterrenbeeld). Vervolgens gaat het via de twee armen/handen van Tweelingen langs Kreeft, zijwaarts naar Leeuw waar het hart zit. Het hart, het warmste deel van ons lichaam, staat precies op de periode van de warmste maand van het jaar, Augustus, en uiteraard het warmste moment op de dag: tussen 14 en 16 uur. De twee nieren zitten in de schalen van Weegschaal, de geslachtsorganen in Schorpioen. Boogschutter (half mens, half paard) neemt de hips/heupen (hippo = paard) voor z’n rekening. Uiteindelijk komen de twee voeten in het sterrenbeeld Vissen. U ziet dat de belangrijkste lichaamsfuncties zoals de organen zich in de ochtend/middag/begin avond bevinden, en we kunnen vaststellen dat in de winter/nacht/benen de minste activiteit plaatsvindt.

ronaldbos-blog-2f

Syncretisme is voor iedereen

Over bovenstaande onderwerpen valt veel meer te leren. Ik heb slechts tipjes van de sluier opgelicht en zal de cirkel met meer details invullen. Astrologie bijvoorbeeld werd vroeger de ‘Moeder van alle wetenschappen’ genoemd, en het blijkt dat veel (zo niet alle) wetenschappen met elkaar in verbinding staan. Een simpel voorbeeld: de woorden ‘anatomie’ en ‘etymologie’ hebben beide fonetisch gezien de ‘atom/atoom’ in zich, dus er is een duidelijke link tussen het menselijk lichaam, taal, natuur- en scheikunde. Maar we zien het ook terug in godsdienst, want de ‘atom’ stond in het Oude Egypte bekend als de god ‘Atum’.

Valt dan alles terug te leiden naar een geloof waarin uiteindelijk alles één is, als in een soort religie? ‘Religion is science, and science is religion well explained’ is een quote van dominee Robert Taylor. Het in verband brengen van vaak tegengestelde vormen van religie wordt ‘syncretisme’ genoemd, en dat is volgens mij dringend nodig tegenwoordig. Ik vind het bijzonder interessant dat juist logo-ontwerp iets heeft wat mensen, ongeacht hun religieuze achtergrond, aantrekt en met elkaar verbindt. En daar vertel ik u in mijn volgende artikel graag meer over.

Wilt u zelf een logo met een krachtige betekenis?

Symboliek doet zoveel meer met een logo, ik raak er simpelweg niet over uitgepraat.
Door middel van doordachte ontwerpen geef ik uw onderneming/merk extra lading.
Wilt u een nieuw logo of wilt u dat ik een bestaand ontwerp krachtigere betekenis geef?

Ja, ik wil een doordacht logo!